Gebruikte Wegwals

de pers van de trommelrol, gebruikte trillingsrol, tweede handwegwals.